Hanze Wetlands: innovatieve rupsvoertuigen van een verborgen parel

Verborgen pareltjes in het Noord-Groningse ondernemerslandschap. Ze zijn er genoeg, en Hanze Wetlands B.V. in Appingedam is er één van. Het bedrijf is marktleider in het maken van rupsvoertuigen voor de bewerking en het onderhoud van natte natuurgebieden. Want die moeten vanzelfsprekend met zorg behandeld worden dus daar zijn speciale voertuigen voor nodig. Mét een flink laadvermogen, maar zonder verwoestende banden. Hanze Wetlands ontwerpt en maakt ze. Het klapstuk: de ‘Otter’ die zelfs zijn hand niet omdraait voor het slik in het Waddengebied en Afrikaanse rivierdelta’s. Dankzij een lening van Economic Board Groningen kan het prototype nu afgebouwd en marktrijp gemaakt worden.

Otter, Bever en ooit stond er zelfs een Hamster. Een compleet knaagdierenwagenpark bezet de immense loods van Hanze Wetlands B.V. achterop het industrieterrein van Appingedam op de plek waar vroeger de typisch Groningse strokartonfabriek De Eendracht stond. Zo vriendelijk als de namen klinken, zo stoer zien de voertuigen eruit. De drie meter hoge Otter, tien meter lang, bestaande uit twee delen en staand op enorme rupsbanden, prijkt trots boven de rest uit. Even verderop is iemand bezig met het verbeteren van een rietbindmachine. Bijna perfect, maar hij maakt nog nét geen nette bosjes waar rietdekkers zo mee aan de slag kunnen. Alles eigen ontwerp en fabricaat, dus aan de mannen van Hanze Wetlands zelf de taak om net zo lang te perfectioneren tot de machine de markt op kan.

Eieren

Ze zijn één van de slechts vijf bedrijven in heel Nederland die voor partijen als Staatsbosbeheer en waterschappen het onderhoud van natte natuurgebieden doen. En de enige die zulke hoogkwalitatieve rupsvoertuigen zelf ontwerpt en bouwt. Dat dat een kunst is behoeft weinig uitleg: je wilt machines met een behoorlijk laadvermogen – bijvoorbeeld om werktuigen of een bunkerbak op te zetten - de natuurgebieden in sturen maar ze mogen natuurlijk niet de gevoelige bodem vernielen. De oplossing: speciale rupsbanden. Dat ze werken, bewijst een YouTube-video van het bedrijf waarop een rupsvoertuig over een zak eieren rijdt. Het resultaat: allemaal nog heel.

Denemarken, Zweden en Senegal

Waar de voertuigen zoal rondrijden? Zoals genoemd in natte natuurgebieden om bijvoorbeeld riet te maaien. Maar ook in de bosbouw wordt de techniek van Hanze Wetlands B.V. ingezet omdat volgens technisch directeur Marcel Oomen de huidige voertuigen te zwaar zijn uitgevoerd. Niet alleen vanuit Nederland is er belangstelling: er gaan ook machines van Damster makelij naar Denemarken en Zweden en zelfs in Senegal is een partij geïnteresseerd. "Instroom van oceaanwater in rivierdelta's is een wereldwijd probleem", vertelt Oomen. "Om dit te voorkomen worden vaak stuwdammen geplaatst. Maar daardoor gaan zoetwaterplanten als riet en lisdodde woekeren. Die groeien twaalf maanden per jaar keihard door. Dus ze moeten gemaaid worden en daar zijn goede voertuigen voor nodig."

Behalve rupsvoertuigen ontwerpen en bouwen, werken de mannen van Hanze Wetlands ook zelf in de meest prachtige natuurgebieden. "In Nederland bezit Staatsbosbeheer ongeveer 1800 hectare nat natuurgebied. Daarvan onderhouden wij zo'n 300 hectare", vertelt Oomen. "We worden ingeschakeld door partijen als Staatsbosbeheer en waterschappen." Het bouwen van voertuigen valt onder Hanze Wetlands Techniek, rupswerkzaamheden uitvoeren onder Hanze Wetlands Loonbedrijf en dan is er ook nog Hanze Wetlands Consultancy dat zich bezighoudt met de verwerking van biomassa.

Krediet Economic Board Groningen

Bij zo'n succesverhaal vraag je je af waar Hanze Wetlands nog krediet voor nodig heeft. Want het bedrijf heeft 50.000 euro geleend via Kredietunie Eemsregio, waarvan 37.500 een bijdrage is van Economic Board Groningen. "Dit geld gebruiken we voornamelijk om de Otter door te ontwikkelen. Want waar we nu mee rijden is nog een prototype. De productstroom door de machine kan nog beter”, verklaart Oomen. “De gemaaide planten komen op meerdere plekken in de machine nog vast te zitten. Daarnaast moeten we het machinepark onderhouden", zegt hij terwijl hij langs de Bever loopt die nét een week voor het einde van het seizoen problemen kreeg met de rijpompen.

Echte ondernemers

Oomen is blij met de lening en de manier waarop de overeenkomst tot stand is gekomen. "Wij doen alles zonder bank", vertelt Marcel Oomen. "Maar het ontbrak ons aan geld om de Otter af te maken. Hoewel we al een prototype hebben en ook klanten, kregen we via de bank geen lening. Via de Kredietunie kon dit wel. Het was heel aangenaam met ze praten. Je merkt aan alles dat ze er zitten om anderen te faciliteren en echte ondernemers zijn. We zijn dan ook heel blij met de middelen die via Kredietunie Eemsregio en Economic Board Groningen aan ons beschikbaar zijn gesteld."

Passie

Wie met Oomen praat, voelt de passie van de ondernemer. Op de vraag waar die passie hem precies in zit, denkt hij even na. "De liefde voor het veld", volgt er na een korte stilte. "Je komt in de mooiste natuurgebieden, op plekken die zelfs de boswachter nooit ziet. Dat is een kick. Plus: het bezig zijn met techniek. En dan ook nog je eigen techniek."