Successen

De inspanningen van Economic Board Groningen (EBG) beginnen zijn vruchten af te werpen. Op de terreinen waar we het verschil willen maken, boeken we aantoonbare resultaten.
We willen actief bijdragen aan de verbetering van het ondernemers- en financieringsklimaat in de regio. Dat gaat de goede kant op. Steeds meer ondernemers weten de weg naar EBG te vinden, en vaak met levensvatbare ideeën.
Belangrijke graadmeter is dat de bedrijvigheid in de regio ook echt toeneemt. Inmiddels zijn een aantal businessplannen gerealiseerd, mede dankzij de extra financiële middelen die via EBG beschikbaar zijn gekomen. Dat leverde deze inspirerende voorbeelden op.