Ondernemerschap en Onderwijs

Een sterke economie begint bij goed ondernemerschap en een ondernemerscultuur. Daarom zetten wij een programma op om ondernemerschap te stimuleren door onder andere start-ups te helpen hun zaak op de rit te krijgen en bestaande ondernemers te coachen en te begeleiden. We beginnen bij de basis: kinderen leren wat ondernemerschap is en hoe leuk het is. Want als leerlingen ondernemerschap niet van thuis meekrijgen, is school dé aangewezen plek om ze hiermee in aanraking te laten komen. Ook gaan we helpen hun kennis op het vlak van ICT en techniek te vergroten en verdiepen. Dit doen we omdat dit belangrijke vaardigheden zijn die in steeds meer sectoren essentieel zijn.

Voor bestaande ondernemers

We gaan een community in Noord-Groningen oprichten waar startende en bestaande ondernemers terecht kunnen en nieuwe partners en samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan. We helpen bij het vinden van de weg naar financiering en ondernemers worden gecoached op ondernemerschapskwaliteiten waarbij aandacht is voor leiderschap, persoonlijke ontwikkeling en werken in teamverband.

Deze broedplaats moet op een fysieke locatie komen. We zijn momenteel druk bezig de mogelijkheden te onderzoeken.

Voor nieuwe ondernemers

Loop je al een tijdje rond met een idee voor een onderneming? Wij willen je graag verder helpen. Door het organiseren van evenementen en bijeenkomsten en het geven van voorlichting brengen we in kaart welke mogelijkheden er zijn om je verder op weg te helpen.

Op donderdag 15 juni a.s. organiseert Economic Board Groningen het event Pitch&Go. Voor meer informatie kijk op www.economicboardgroningen.nl/pitchengo.

Onderwijs

Economic Board Groningen financiert voor alle scholen in de 9 gemeenten van het aardbevingsgebied de onderstaande programma's. Samen met basis- en middelbare scholen onderzoeken we waar nog meer behoefte aan is.

ITurn.T

Een totaalpakket voor toekomstbestendig technologieonderwijs, waarbij de leerlingen en docenten worden geschoold in onder andere programmeren, mediawijsheid, internetveiligheid, robotica, How to Google en meer. Diverse lesprogramma's die gebaseerd zijn op de 21e eeuwse vaardigheden. ITurnIT ontwikkelt dit programma special voor Economic Board Groningen. De pilot is inmiddels gestart en vanaf schooljaar 2017/2018 wordt dit fasegewijs verder uitgerold.

Voor meer informatie, een presentatie van het pakket en/of aanmelding, vul het formulier in op: http://iturnit.com/scholen/

Eigen bijdrage school: geen.

Jong Ondernemen

Jong Ondernemen helpt jongeren om hun ondernemersvaardigheden te ontwikkelen door middel van projecten gericht op elke onderwijsniveau. Zo leren de jongeren welke kansen en uitdagingen het ondernemerschap biedt. Door bij de programma’s ook ondernemers uit de regio te betrekken sluit het onderwijs goed aan op het bedrijfsleven. Samen met de Economic Board Groningen is Jong Ondernemen gestart met projecten die leerlingen helpen out-of-the-box te denken en ondernemend actief te zijn.

Voor wie zijn deze programma's bedoeld? Leerlingen van groep 5/6, groep 7/8 en klas ¾ van het voortgezet onderwijs

Voor meer informatie: www.jongondernemen.nl

Aanmelding via Ruud van Gijssel - ruud@jongondernemen.nl

Kosten per programma: Euro 40. Eigen bijdrage school: verzendkosten à Euro 9,95.

3D Kanjers

Bij het project 3Dkanjers bouwen leerlingen zelf een 3D-printer. Op deze manier maken ze op een uitdagende en onderzoekende manier kennis met wetenschap, techniek, onderzoek en ontwerp. Als de printer af is kan deze gebruikt worden tijdens andere vakken en kunnen docenten les ideeën opdoen via de website. 3Dkanjers organiseert in samenwerking met lokale partijen tevens 5 jaar lang activiteiten in de regio rondom de 3D-printer om het gebruik te stimuleren.

Voor meer informatie: www3dkanjers.nl Aanmelding via Jos Kok - jos@3dkanjers.nl

Kosten per project: Euro 2.595. Eigen bijdrage school: Euro 745.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verschillende organisaties of met Michelle Moret, projectmanager Programma Ondernemerschap via mmoret@ebgn.nl