Groene Chemie en Energie

Het programma Groene Chemie en Energie richt zich op de vraag hoe we het aardbevingsgebied kunnen verduurzamen en hoe we tegelijkertijd werkgelegenheid kunnen creëren. EBG wil initiatieven op het gebied van duurzame chemie en groene energie versnellen. 
 

Groene grondstoffen en biobased producten

Noord-Nederland wordt gekenmerkt door de grootschalige productie van (duurzaam opgewekte) energie en verwerking van groene grondstoffen (wind, biomassa). Daarnaast vormt de aanwezigheid van het sterke chemie en energie cluster en de zeehavens in de Eemsdelta een geschikte basis voor een transitie naar hernieuwbare grondstoffen als geleidelijke vervanging van aardolie producten. De ontmanteling van de NAM locaties biedt nieuwe kansen voor de regio en er is een grote behoefte van dorpen om ‘van het gas af’ te komen. Ook werken de gezamenlijke overheden (12 gemeenten, 1 provincie en 2 waterschappen) samen als een RES regio waarin een gezamenlijk bod gedaan wordt voor de opwekking van elektriciteit en warmte voor de gebouwde omgeving. Kortom: er liggen volop kansen in de regio.

Groene Chemie

Economic Board Groningen organiseerde in januari 2020 de Sustainable Industry Challenge, een pitch wedstrijd waarbij (inter)nationale scale-ups uitgedaagd worden om met innovaties te komen voor uitdagingen van de regionale chemie sector. Het doel van de wedstrijd is om bedrijven te interesseren voor de regio en een dynamiek te creëren die positieve impact heeft op de bedrijvigheid in de Chemport Europe regio. Ook na de finale zet EBG zich samen met partners in om verbindingen te leggen tussen deze innovatieve bedrijven vanuit de hele wereld en bedrijven uit de regio. 

Energie

Economic Board Groningen wil toegevoegde waarde creëren voor de lokale economie en dorpsgemeenschappen, middels projecten die de energietransitie versnellen. We willen ervoor zorgen dat de kansen die de ontmanteling van de gas locaties biedt een meerwaarde hebben voor de regio.

Vragen? Neem contact op!

Heb je vragen over het EBG-programma Groene Chemie en Energie? Neem dan contact op met Michelle Moret of Gerlof Hotsma. 

Michelle Moret

Michelle Moret

Programmamanager Ondernemerschap

mmoret@ebgn.nl
Gerlof Hotsma

Gerlof Hotsma

ghotsma@ebgn.nl

Het laatste nieuws over Groene Chemie en Energie