Groene Chemie en Energie

Het programma Groene Chemie en Energie richt zich op de vraag hoe we het aardbevingsgebied kunnen verduurzamen en hoe we tegelijkertijd werkgelegenheid kunnen creëren. EBG wil initiatieven op het gebied van duurzame chemie en energie versnellen. Dit doen we in samenwerking met bedrijven, overheden en kennisinstellingen.
 

Groene grondstoffen en biobased producten

De gaswinning moet terug en wordt in 2030 stopgezet. Dit betekent veel voor de industrie in het gebied waar EBG werkt. Het is belangrijk om toe te werken naar verduurzaming van de industrie, omdat dit ook nieuwe producten, bedrijven en werkgelegenheid oplevert.

In Noord- en Midden Groningen komt een aantal sterke sectoren samen. Dat zijn de chemie, de landbouw- en voedingssector en energiesector. Nu al zijn er kansrijke verbanden tussen deze sectoren. EBG wil innovaties op het snijvlak van deze sectoren versnellen door naar verbindingen te zoeken en door bedrijven met elkaar in contact te brengen. Dat moet op termijn nieuwe, groene grondstoffen en biobased producten opleveren en de ontwikkeling van techniek extra vaart geven.

EBG gaat deze uitdaging aan door kansrijke initiatieven aan te jagen, samenwerking te zoeken en in bepaalde gevallen financiering te bieden. 

Foto: Groningen Seaports | © Eemsdeltadrones
Foto: Groningen Seaports | © Eemsdeltadrones

Interview met Bineke Posthumus

 

Het EBG programma Groene Chemie en Energie wordt sinds januari 2018 opgezet door programmamanager Bineke Posthumus. Waarom dit programma? We vroegen Bineke naar de ins en outs!  Lees verder >> 

Vragen? Neem contact op!

Heb je vragen over het EBG-pogramma Groene Chemie en Energie? Neem dan contact op met Programmamanager Bineke Posthumus, via bposthumus@ebgn.nl