Raad van Commissarissen

Voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) is Janka Stoker, hoogleraar leiderschap & organisatieverandering aan de Rijksuniversiteit Groningen. Namens de akkoordpartijen completeren de volgende vier leden de raad: Hans van Heijningen (oud-investeringsmanager NAM), Jantje Schiphorst (NDC Mediagroep), Arnoud Hoogsteen (FNV), Harmen Peters (financieel directeur Royal Huisman) en Theo Rietkerk (Voorzitter College van Bestuur Landstede) .

De RvC houdt toezicht op:

  • De realisatie van het doel van de stichting.
  • Het beleid en beheer van het bestuur met de bijbehorende resultaten, prestaties en risico’s.
  • Het voldoen aan de eisen van relevante wet- en regelgeving.
  • De interne controle en risicobeheersing.
  • De doelmatigheid, rechtmatigheid en efficiency.