Geld voor extra arbeidskracht

Heb je extra arbeidskracht nodig en heb je hier geld voor nodig? Via de EBG ArbeidsplaatsenregelinG kun je tot € 7.500 vergoed krijgen per nieuwe arbeidsplaats. In totaal vergoeden we per bedrijf tot € 150.000.

Hoeveel geld kan ik krijgen?

Dit is afhankelijk van de sector waarin je bedrijf opereert

 • Sectoren Bouw, Agrochemie & Energie, Toerisme en Mobiele Communicatietechnologie/5G: € 7.500 per nieuwe arbeidsplaats tot een totaal van maximaal € 150.000
 • Overige sectoren: € 5.000 per nieuwe arbeidsplaats tot een totaal van maximaal € 100.000

De belangrijkste voorwaarden

Voorwaarden aan het bedrijf:

 • De onderneming is gevestigd of gaat zich vestigen in een van de negen Noord-Groningse gemeenten, Je gaat een investeringsproject uitvoeren met je bedrijf: vestigen, uitbreiden, nieuwe activiteiten starten (diversificatie), innoveren of op grote schaal iets veranderen
 • Je kunt aantonen dat je bedrijf na het voltooien van het project  voldoende rendabel en solvabel genoeg is om haar activiteiten  voort te zetten.

 

Voorwaarden aan de arbeidsplaatsen:

 • De ondernemer moet minimaal 5 nieuwe arbeidsplaatsen creëren
 • Een arbeidsplaats omvat minimaal 32 uur per week en wordt ingevuld op basis van een arbeidsovereenkomst
 • Een nieuwe arbeidsplaats wordt voor minimaal 12 maanden binnen de projectperiode ingevuld en na deze periode voortgezet met een arbeidsovereenkomst voor minstens 12 maanden of voor onbepaalde tijd.

Voorwaarden aan het project:

 • Het project leidt tot een netto toename van het aantal werknemers in de betrokken vestiging. Dit aantal wordt vergeleken met het gemiddelde over de afgelopen 12 maanden
 • De nieuwe arbeidsplaatsen hoeven niet allemaal bij de start te worden ingevuld, maar binnen een periode van 36 maanden. Voorwaarde is dat iedere arbeidsplaats binnen deze periode voor minimaal 12 maanden is ingevuld.
 • Aanvragen worden getoetst aan criteria op het gebied van werkgelegenheid, economische structuur en maatschappelijke opgave. Op totaalniveau moet het project minimaal 50 punten scoren waarbij op werkgelegenheid minimaal 10 punten moet worden gescoord. 

 

Wat moet ik doen?

Maak een account aan op het e-loket van SNN of gebruik je bestaande account. Vul het aanvraagformulier in en doorloop het stappenproces.

Aan te leveren documenten

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier:
  • Het projectplan waarin wordt aangetoond dat je voldoet aan de eisen
  • Begroting en sluitend financieringsplan
  • De-minimis verklaring
  • Meest recente jaarrekening of formulier ‘verklaring financiële moeilijkheden’

Wanneer krijg ik antwoord?

Uiterlijk 8 weken na de aanvraag beslist het bestuur van de Economic Board Groningen of het geld wordt toegekend.

Vragen?

Heb je vragen over de regeling of hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact op met Sebastiaan Wesseling van SNN.

Sebastiaan Wesseling

Sebastiaan Wesseling

+31505224900

Over de EBG ArbeidsplaatsenregelinG

De regeling loopt van 1 september 2017 tot en met 31 december 2018. Er is € 1.000.000 beschikbaar. De regeling is hier te downloaden.

Facts & Figures

Beschikbaar € 715.342
Beschikbaar € 715.342
Totaal in het fonds € 1.000.000
Totaal in het fonds € 1.000.000
Besteed € 284.658
2 Aantal geholpen ondernemers