Terug naar overzicht

Startbijeenkomst proeven zelfrijdend vervoer Eemshaven en Loppersum

Op vrijdag 21 april vindt de feestelijke start plaats van twee proeven met autonoom vervoer in de Eemshaven en Loppersum. Deze proeven zijn een onderdeel van de intentieverklaring die de drie noordelijke provincies in september 2016 samen met de gemeente Ooststellingwerf getekend hebben om Noord-Nederland hét testgebied voor autonoom vervoer te maken. Meerdere partijen hebben inmiddels aangegeven hieraan een bijdrage te willen leveren. Tijdens de start zetten zij symbolisch hun handtekening om de samenwerking te bekrachtigen.

Programma

16.00 - 16.30 uur   Inloop met koffie en thee

16.30 - 16.50 uur   Interviews met betrokken partijen

16.50 - 16.55 uur   Zetten handtekeningen voor de samenwerking door betrokken partijen
                                  (provincie Groningen, Groningen Seaports, 5Groningen, gemeenten Eemsmond en
                                  Loppersum, Arriva, Green Dino en Hanzehogeschool)

16.55 - 17.15 uur   Starthandeling zelfrijdend busje en demonstratie simulator

17.15 - 17.45 uur   Afsluiting met hapje en drankje

Eemshaven

Vanaf mei vinden in de Eemshaven in een afgeschermd gebied verschillende proeven met zelfrijdende voertuigen van verschillende leveranciers plaats. Zo wordt er getest met het rijden onder verschillende weersomstandigheden. Met behulp van een simulator worden andere proeven voorbereid en kunnen verschillende verkeersituaties worden nagebootst. Het eerste voertuig dat in de Eemshaven komt testen, is van leverancier EasyMile.

Loppersum

Het voertuig van EasyMile wordt tijdens de testperiode ook een aantal keren naar de testomgeving van 5Groningen op het Zerniketerrein gebracht, het zogenoemde 'living lab'. Hier kunnen tests worden uitgevoerd in combinatie met 5G-techniek te doen. Later dit jaar worden deze tests ook in een praktijkomgeving uitgevoerd. Dat gebeurt in Loppersum. 5Groningen is een programma van de Economic Board Groningen.