Terug naar overzicht

Kenniscafé: publiek-private samenwerking in het aardbevingsgebied

Het aardbevingsgebied is bijna dagelijks in het nieuws. De aardbevingen veroorzaken niet alleen veel schade. Ze leveren ook nieuwe samenwerkingsvormen op tussen burgers, overheden en bedrijven. De samenwerkingsvormen in het aardbevingsgebied zijn het hoofdthema van het promotieonderzoek van Dennis Schuldink, docent/onderzoeker in het lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt van het Kenniscentrum Arbeid. Graag nodigen wij u uit voor een kenniscafé waarin we inzoomen op de achtergronden van publiek-private samenwerking, de relatie met burgerparticipatie en de gevolgen voor de werkgelegenheid in de regio.

Publiek-private samenwerking in het aardbevingsgebied


Datum: donderdag 26 mei 2016
Tijd: 16.00 - 18.00 uur
Locatie: EnTranCe -  E121-E122, Zernikelaan 17 - Groningen

Programma

15.30 uur
 

Inloop
 

16.00 uur

 

Opening - dr.mr. Petra Oden, lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Kenniscentrum Arbeid Hanzehogeschool Groningen

Publiek-private samenwerking en burgerparticipatie - prof.dr. Heinrich Winter, hoogleraar Bestuurskunde Rijksuniversiteit Groningen

Publiek-private samenwerking in het aardbevingsgebied - mr. Dennis Schuldink, hogeschoolhoofddocent Publiek recht en promovendus Hanzehogeschool Groningen

Stimuleren van werkgelegenheid in het aardbevingsgebied en reactie op de bijdrage van Dennis Schuldink - Rolf Koops, programmamanager Economic Board
 

17.00 uur
 

Discussie
 

17.30 uur
 

Borrel
 

18.00 uur

Einde programma


U kunt zich hier aanmelden.