Terug naar overzicht

Bijeenkomst Ondernemersverenigingen en Economic Board Groningen

Vervolgbijeenkomst over de invulling van de samenwerking tussen EBG en  ondernemersverenigingen uit het EBG-gebied.

Aanwezig vanuit EBG:  Emme Groot, Marco Smit, Peter Arnold Jellema